Manfaat dan Kelebihan Sebagai Ahli PERKASA

Pelbagai faedah dan manfaat yang layak dinikmati oleh ahli berdaftar seperti berikut:

  1. Manfaat Takaful Berkelompok Etiqa.
  2. Manfaat kematian ahli akibat kematian biasa, sakit atau kemalangan (RM20,000)
  3. Manfaat keilatan kekal ahli akibat sakit atau kemalangan (RM20,000)
  4. Manfaat 36 penyakit kritikal Ahli seperti dalam polisi (RM2,500)
  5. Sumbangan Khidmat Guaman (Mengikut peruntukan Pusat dan Cawangan)
  6. Harga diskaun bagi pembelian di Koperasi PERKASA (akan datang)
  7. Pinjaman peribadi Koperasi PERKASA (akan datang)

Ahli-ahli berdaftar/waris yang sah layak kemukakan permohonan lengkap yang telah disahkan oleh Presiden Cawangan dan hendaklah sampai kepada Setiausaha Agong tidak lebih 6 bulan dari tarikh kejadian.

Mohon muat turun borang-borang yang berkaitan di :
Borang tuntutan kematian
Borang tuntutan penyakit kritikal Borang 1
Borang tuntutan penyakit kritikal Borang 2