Barisan Exco Sesi 2016-2018

Presiden

exco-presiden-syukriMohamad Syukri bin Othman

Penolong Pengarah Kastam
mdsyukri.othman@customs.gov.my

Naib Presiden

exco-naibpresiden

Roszita binti Dim

Penolong Kanan Pengarah Kastam I
roszita.dim@customs.gov.my

Setiausaha

exco-setiausaha

Norsyida binti Zulhalmi

Penolong Pengarah Kastam
norsyida.zulhalmi@customs.gov.my

Penolong Setiausaha
Merangkap Exco ICT & Publisiti

exco-setiausahaict-kasturiMohd Kasturi bin Hussin

Penolong Pengarah Kastam
kasturi.hussin@customs.gov.my

Bendahari

exco-bendahari-nurulNurul Erzawaty binti Jamaludin

Penolong Kanan Pengarah Kastam II
n_erzawati.jamaludin@customs.gov.my

Exco Kebajikan

exco-kebajikan-jasmiMohd Jasmi bin Md Piah

Penolong Kanan Pengarah Kastam II

m_jasmi.piah@customs.gov.my

exco-kebajikanAb Halim bin Assar

Penolong Kanan Pengarah Kastam II
abhalim.assar@customs.gov.my

exco-kebajikan

Ahmad Nazri bin Mohd Zain

Penolong Kanan Pengarah Kastam II

a_nazri.zain@customs.gov.my

exco-kebajikan-syaridaSyaridatunoor binti Sulaiman

Penolong Pengarah Kastam

syarida.sulaiman@customs.gov.my

Exco Ekonomi

exco-ekonomi-dzAzrulhisham bin Abdul Rahman

Penolong Pengarah Kastam
azrul.abd_rahman@customs.gov.my

exco-ekonomi-faz

Mashitooh binti Hasan

Penolong Kanan Pengarah Kastam II
mashitooh.hasan@customs.gov.my

exco-ekonomi-aidiMohd Khairul Hisyam bin Mohd Gazali

Penolong Pengarah Kastam
khisyam.gazali@customs.gov.my

Exco Sukan, Rekreasi & Kebudayaan

Mohd Azawan Shah bin Amdan

Penolong Pengarah Kastam
mazawans.amdan@customs.gov.my

exco-kor

Elliza binti Ruslan

Penolong Pengarah Kastam
elliza.ruslan@customs.gov.my

Exco Wanita & Kerjaya

Fazriyana binti Lewon

Penolong Pengarah Kastam
fazriyana.lewon@customs.gov.my

exco-kor

Rudziani binti Rudzi

Penolong Kanan Pengarah Kastam II
rudziani.rudzi@customs.gov.my

Exco ICT & Publisiti

exco-ict-razlanRazlan bin Mohammed

Penolong Pengarah Kastam
razlan.mohammed@customs.gov.my

Exco Tugas-Tugas Khas

Edited2

Mohd Muhaimin Arif bin Md Azli

Penguasa Kastam
arif.azli@customs.gov.my