sumbangan_penghargaan_JulianaPERKASA Putrajaya telah memberikan sedikit sumbangan kepada Puan Juliana a/p Harry Shastri di atas kata-kata dan pandangan beliau mengenai portal PERKASA Putrajaya.

Diharapkan ahli-ahli yang lain juga dapat memberikan input/cadangan/pandangan terhadap portal ini untuk kebaikan dan manfaat bersama.