PERKASA Putrajaya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kenaikan pangkat yang melibatkan pengurusan tertinggi jabatan baru-baru ini. Semoga YBhg. Dato’-Dato’ dan Tuan-Tuan dapat memikul tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh kerajaan dengan sebaik yang mungkin demi agama, bangsa dan negara. Semoga dengan adanya kepimpinan yang baru ini, adalah menjadi harapan dan tonggak kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk terus dan sentiasa memperoleh kejayaan di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Sekali lagi PERKASA Putrajaya mengucapkan tahniah dan syabas kepada:-

Bil. Nama Jawatan Tarikh Kuatkuasa
1. YBhg. Dato’ Subromaniam a/l Tholasy Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan/Pematuhan) 15 Julai 2016
2. YBhg. Dato’ Zulkifli bin Yahya Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Perkastaman/GST) 15 Julai 2016
3. YBhg. Dato’ Paddy bin Abd Halim Penolong Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan) 15 Julai 2016
4. Tuan Mohd Jaafar bin Mat Jawi Pengarah Kastam Negeri, Johor 15 Julai 2016
5. Tuan Ahmad @ Daud bin Jii Pengarah Kastam Negeri, Sarawak 15 Ogos 2016
6. Tuan Abu Hanipah bin Abdul Rahman Pengarah, Bahagian Pengurusan Pematuhan 15 Julai 2016
7. Tuan Zaini bin Md Desa Pengarah, Bahagian Perkastaman 15 Julai 2016
8. Tuan Mohd Nasir Bin Yusoff Pengarah Kastam Negeri, Kelantan 20 Julai 2016